Login

Chimimeca Polska Spółka z o.o.


ul. Zagórska 167A
42-600 Tarnowskie Góry

tel: +48 32 450 86 22
fax: +48 32 450 86 24
kom: +48 606 414 764


Sekretariat:
KRS 0000190208

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziałˆ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 6452322432

Kapitałˆ zakłˆadowy w pełˆni opłacony: 108 000 PLN

                                       


Copyright © 2003-2016 Chimimeca Polska Sp z o.o